Добавяне/редактиране на форум

Страницата се показва при добавяне или при редактиране настройките на съществуващ форум. Настройките, които се задават от страницата са:

Име на форума

Тип на форума

Въведение за форума

Показване на описанието на страницата на курса

Вид на абонирането

Показване на четенето на форума

Максимален размер на прикрепен файл

Максимален брой на прикрепените файлове

Период от време за блокиране

Праг за блокиране

Праг за предупреждение

Категория на оценката

Роли с права да определят рейтинг

Тип обобщаване

Скала

Ограничаване на рейтингите само за записите между дати

Групов режим

Групиране

Видимост

Идентификационен номер