Групи

Група се нарича част от участниците в даден курс. Групи се създават с цел адаптиране на курса към различните участници. Всяка дейност или ресурс може да се настрои, така че да се вижда само от избрани групи участници. Така на различни групи може да се даде достъп до различни файлове, задания, тестови и т.н. В частност може да се съставят групи от по еди участник и това може да се използва за поставяне на индивидуални задачи или изобщо да се осъществява индивидуална работа с всеки курсист.

Освен в контекста на даден курс, групи могат да се задават и за началната страница с цел показване на различно съдържание върху началната страница на различни потребители.

Вижте: