Настройки на метод Записване на кохорта

Персонализирано име на екземпляра - в повечето случаи може да се остави празно.

Активна - определя дали записването на дадената кохорта в курса действително се извършва или не. Съответства на състоянието на иконата с форма на око в списъка на методите за записване на курса.

Кохорта - Име на кохортата, която се записва чрез метода. Не може да се промени от тази страница за настройки. Задава се при добавяне на метод Записване на кохорта към методите за записване в курса. За да се промени, трябва да се изтрие метода за записване на тази кохорта и да се добави метод за записване на друга кохорта.

Задаване на роля - ролята, която имат потребителите от кохортата в курса.

Добавяне в група - посочва в коя група да бъдат записани потребителите от кохортата. Има значение за курсове, в които е наложен групов режим.