Курсове

Курс се нарича група от страници на един Moodle сайт, в които преподавателите представят отделен учебен предмет.

По подразбиране право да създават нови курсове имат потребители с роля: администратор, автор на курсове и мениджър. Участниците, записани в даден курс с роли на преподаватели, могат да редактират курса, след като той бъде създаден и да добавят в него учебно съдържание и дейности, в които студентите да вземат участие.

Курсовете на един Moodle сайт се групират в категории образуващи дървовидна структура. Това означава, че в дадена категория може да има както курсове така и подкатегории с други курсове или други подкатегории. Структурата на категориите може да се показва на началната страница на сайта.

В една нова инсталация на Moodle са налични следните формати курсове:

  • SCORM формат - формат, който осигурява съвместимост с други системи за учебни курсове
  • Социален формат - курс, който представлява форум за писане на мнения по различни въпроси
  • Тематичен формат - курс, разделен на секции, представящи учебния материал по теми
  • Седмичен формат - курс, разделен на секции, съответстващи на учебните седмици от семестъра (срока).

От сайта за добавки могат да се изтеглят и инсталират допълнително и други формати на курсове.

Повече информация за структурата на един курс вижте в Главна страница на курс.

Вижте още: