Архивиране и възстановяване

Архивирането на курсове или отделни дейности се използва за съхраняване на текущото им състояние и възстановяване при необходимост. Както и с цел създаване на копия, или пренасяне на курсовете или дейности от един сайт на друг сайт.