Списък на потребителите

Този списък може да се разглежда от администраторите на Moodle. Отваря се от блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Потребители" > "Потребителски регистрации" > "Списък на потребителите"

На страницата се показва таблица с потребителите.

Над таблицата се показва зона за съставяне и включване на филтри, които позволяват в списъка да останат за показване само потребителите, отговарящи на зададени критерии за филтриране.

Хипервръзката "Добавяне на нов потребител" отваря страница с празни полета за създаване профил на нов потребител.

Щракването върху имената на колоните в таблицата предизвиква пренареждане на таблицата по съдържанието на съответната колона. При първо щракване - по азбучен ред, при второ - в обратен на азбуката ред, и т.н. алтернативно.

Имената на потребителите са хипервръзки към страниците с профилите на потребителите.

В колона "Редактиране" се показват икони за:

"Изтриване" - отваря страница за изтриване на съответния потребител. Изтриването се извършва само ако на тази страница щракнете бутона "Продължи".

"Блокиране" - блокира достъпа на потребителя до сайта. Повторното щракване върху иконата възстановява достъпа на потребителя до сайта.

"Редактиране" - отваря страница за редактиране на профила на потребител.

В последната колона срещу имената на потребители, които са се регистрирали, но не са потвърдили регистрацията си, се показва хипервръзка "Потвърждаване". Щракването върху нея потвърждава регистрацията на потребителя и той вече не е необходимо да я потвърди сам.