Инструмент за импортиране на език

Този инструмент позволява на администратор да управлява езиковите пакети на Moodle.
Отваря се от блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Език" > "Езикови пакети"

Вляво на страницата се вижда списък на "Инсталирани езикови пакети", а вдясно "Списък на наличните езици".

За да се инсталира езиков пакет трябва да се щракне върху избрания език в "Списък на наличните езици" и после върху бутона "Инсталиране не избрания езиков пакет". Modle автоматично изтегля необходимия пакет и го инсталира. Инсталирането завършва с показване на съобщения в горната част на страницата.

Езиковите пакети за Moodle често са непълни, но по тях постоянно се работи и те се обновяват често. (Виж Превеждане на Moodle.) Затова администраторите е добре периодично да отварят инструмента за импортиране на език и да щракват бутона "Обнови всички езикови пакети". При щракване на този бутон Moodle проверява времето на обновяване на инсталираните езикови пакети и ако са били обновени ги изтегля и обновява. След обновяване на езиков пакет кешовете с низове автоматично се изчистват.

За да се премахне ненужен вече езиков пакет, се щраква върху този пакет в списъка "Инсталирани езикови пакети" и после върху бутона "Деинсталирай избрания езиков пакет".