Персонализиране на езика

Това е инструмент, който позволява на администраторите на Moodle сайт да променят преводите на Moodle, които се ползват на сайта.

Този инструмент не е начин за допълване на преводите, ако те са непълни, въпреки че, ако с този инструмент се редактират непреведени низове, резултатът от това е сякаш редактираните низове попълват непълния превод.

Moodle се превежда на различни езици чрез сайта http://lang.moodle.org, така че ако искате да помогнете, например, за допълване на българския превод, се регистрирайте там и там изпращайте преводи или корекции. Вижте още Превеждане на Moodle.

Инструментът за персонализиране на езика е уместно да се използва само за променяне на някои от надписите, които се показват в Moodle, по начин специфичен за конкретния сайт. Например, ако даденият сайт е сайт на средно училище, а в някои от надписите се говори за "студент/студенти", чрез персонализиране на езика може да се замени тази дума с "ученик/ученици". Може да се променят указанията за влизане в сайта, които се показват на страница Вход и т.н.

След надграждане на Moodle до нова версия, персонализираните надписи остават, такива каквито са зададени от администраторите на сайта, докато надписите от официално разпространяваните с Moodle езикови пакети, могат да бъдат променени, поради промените направени в софтуера.

Вижте още: