Разширени възможности

Това са настройки, които администратор на сайта може да включва/изключва за целия сайт.

Страницата на тези настройки се отваря от администраторски блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Разширени възможности"
  • ...
  • Разрешаване на статистики - ако тази отметка е сложена, на сайта ще бъде разрешено съставяне на статистики.
  • ...