Управляване на удостоверяването

Страницата показва таблица със списък на добавките за удостоверяване, налични на сайта и някои общи настройки, касаещи удостоверяването.