Документация на Moodle

Ако е необходимо, може да насочите хипервръзките "Moodle документация за тази страница", които се виждат в долната част на някои страници, да отварят страници с документация, намираща се на друг сайт, вместо на http://docs.moodle.org

За целта, с роля на администратор, от блок "Настройки" трябва да отворите:

"Администриране на сайта" > "Изглед" > "Документация на Moodle".

В полето Коренова директория на документацията се попълва адресcът на директорията с документация. Например, за да насочите хипервръзките към настоящия сайт попълнете: http://wiki.physics-bg.org.

Препоръчваме на администраторите на Moodle сайтове да направят пренасочване към документацията, намираща се на настоящия сайт и да участват в работата по съставяне на документация, която се извършва тук. Вижте Документиране на Moodle

Отметката Отваряне в нов прозорец се включва ако искате документацията да се отваря в нов прозорец.