Debugging

Тази страница задава настройки, свързани с показването на съобщения за грешки и други необходими при настройване или доразработване на системата детайли.

Показване на грешки

Показване на debug съобщения

Debug на имейли

Информация за бързината

Показване идентификаторите на надписите

Хипервръзки към валидатори

Показване на информация за страницата

Прочетете внимателно обяснителния надпис към всяка настройка, за да научите нейното значение.