Задаване на системни роли

Системни роли са ролите, които се отнасят за всички страници на Moodle.

Системни роли се задават от администратор на Moodle от страницата, която се отваря от блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Потребители" > "Права" > "Задаване на системни роли"

На тази страница се показва таблица с ролите, които може да бъдат задавани като системни.

Щракването върху името на дадена роля отваря нова страница, на която вляво се показва списък на потребителите, на които тази роля вече е зададена, а вдясно списък на регистрираните потребители, които биха могли да я получат.

Ако списъците са много дълги те може да се филтрират чрез търсене. Изписването на поредица от букви в поле "Търсене" под всеки от списъците, оставя да се показват в тях само имената съдържащи поредицата от букви.

Ако се избере име (или няколко имена) на потребител от десния списък и се щракне бутона "Добавяне", потребителят се премества в левия списък и това му задава системната роля.

Ако се изберат имена от левия списък и се щракне бутона "Премахване" тези имена се преместват в десния списък и с това системната роля на избраните потребители се отнема.

Чрез избиране от падащия списък "Задаване на друга роля" се преминава към задаване на друга роля, различна от ролята, за която първоначално е отворена страницата.

Задаването/отнемането на роли става веднага с щракване на бутоните "Добавяне"/"Премахване" така, че на страницата няма друг бутон от рода на "Запази промените" или нещо подобно. След приключване задаването на роли от страницата се излиза, като чрез хипервръзките в страничните блокове се отиде на друга страница от сайта.