Администриране на роли

Роля се нарича определено множество от права, а всяко право означава дали влезлият в системата потребител може да извърши дадено действие (например: да създаде нов курс, да напише оценка, да напише мнение във форум и т.н.). На всеки потребител на Moodle се задават една или повече роли и по този начин те получават различни възможности за действия в системата.