Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Dev /

Създаване на теми

Официална документация https://docs.moodle.org/dev/Themes

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 18 януари 2018, 06:31 ч