Dev /

Добавки (Plugins)

Буквата M в названието Moodle означава модулна. Най-лесният начин за добавяне на нова функционалност в Moodle е чрез създаване на нова добавка.

За желаещите да усвоят базови умения за програмиране на добавки - безплатен курс: https://learn.moodle.org/course/view.php?id=26428

В директорията за добавки може да намерите Moodle plugin skeleton generator добавка, която се инсталира като административен инструмент и улеснява създаването на "скелетните" файлове, от които трябва да се стартира нова добавка.

След изтегляне на .zip файла и разархивиране, директорията pluginskel с файловете на добавката се поставя в директория admin/tools.

Добавката се отваря от администратор през Администриране на сайта - Разработка - Generate plugin skeleton

Добавките могат да бъдат от следните типове:

Тип добавкаИме на компонентаДиректория на модулаОписаниеВерсия на Moodle
...    
Admin toolsАдмиситраторски нструмент/toolПредоставя инструментални скриптове полезни при администриране и поддържане2.2+
...    
BlocksБлок/blocksПоказване на малко количество информация или инструменти, около централното съдържание на много страници2.0+
...    
Course formatsФормат за курс/course/formatОпределя начина на подреждане и показване на дейностите и блоковете върху страницата на курс1.3+
...    
FiltersФилтър/filterАвтоматично генерира HTML код от определени фрагменти текст, срещани по страниците на Moodle1.9+
...