Dev /

Валидиране на добавките

Всяка добавка преди да бъде представена в https://moodle.org/plugins трябва да премине процес на автоматично и ръчно валидиране. Автоматичното проверяване се повтаря за всяка нова версия на добавката, която се публикува, докато ръчното валидиране се извършва само при първоначалното публикуване на добавката. Целта е ръчното проверяване да се извършва в рамките на три работни дни, но понякога може да има забавяне, така че бъдете търпеливи.

Автоматично валидиране

Общи правила за всички типове добавки

  • Името на добавката с Франкенстил представка трябва да е уникално за moodle.org/plugins. Ако има друга добавка със същото име, новата трябва да е нова версия на другата (ако тя е също ваша) или трябва да се преименува, ако имената съвпадат по случайност.
  • Добавката трябва да се качи в един единствен zip файл.
  • Zip файлът трябва да съдържа единствена директория, именувана както добавката (въпреки че валидаторът сащо така автоматично преименува директории, генерирани от хранилищата за код като GitHub от вида "ВашетоПотребителскоИме-moodle-branchname")
  • Поддиректориите трябва да бъдат разположени така, че zip файлът да може да се разархивира направо в директорията за добавки от съответния тип (например: модел за дейност с име 'myplugin' трябва да се инсталира при разархивиране в директория /mod на директорията на Moodle, създавайки поддиректория /mod/myplugin с всички стандартни файлове в нея).
  • Поддиректорията на добавката трябва да съдържа файл с име version.php. Той трябва да дефинира свойствата 'version', 'requires', 'cron', 'component', 'maturity', 'release' и 'dependencies' . Вижте примерите по-долу.
  • Езиковите файлове трябва да се представят в lang/en/FULLNAME.php (за Moodle 2.0+) или lang/en_utf8/FULLNAME.php (за Moodle 1.9). FULLNAME е името на добавката с Франкенстил представка. Вижте изключенията по-долу.
  • В езиковия файл трябва да се дефинира $string['modulename'] (за име на дейност) или $string['filtername'] (за филтър) или $string['pluginname'] (за всеки друг тип добавка). Вижте изключенията по-долу.
  • Имената на всички таблици от базата данни трябва да започват с пълното Франкенстил име на добавката. Наприбер block_myblock, или auth_paypal. Вижте изключенията по-долу.
  • (Препоръчително) поддиректориите да съдържат файл с име README.txt (валидаторът може да смени други разширения с .txt) с обяснения относно текущата версия на добавката.

Изключения

...

Друга категория в директорията за добавка

...

Ръчни проверки

...

Често задаване въпроси

Вижте също

...