Dev /

Приложно-програмен интерфейс за страница (Pdge API)

Този интерфейс се използва за генериране на нови страници, които да имат общият вид и функционалности, каквито имот други страници от системата на Moodle.

Базов пример:

// File: /mod/mymodulename/view.php
require_once('../../config.php');
$cmid = required_param('id', PARAM_INT);
$cm = get_coursemodule_from_id('mymodulename', $cmid, 0, false, MUST_EXIST);
$course = $DB->get_record('course', array('id' => $cm->course), '*', MUST_EXIST);

require_login($course, true, $cm);
$PAGE->set_url('/mod/mymodulename/view.php', array('id' => $cm->id));
$PAGE->set_title('My modules page title');
$PAGE->set_heading('My modules page heading');

// The rest of your code goes below this.