Dev /

Git за разработчици

Ако възнамерявате да предложите промени в програмния код на Moodle, които да бъдат възприети в бъдещите официални версии, то е добре преди да започнете да имате известни знания и опит за използване Git система за контрол на версиите и хранилището github.com. Вижте раздела Външни препратки в края на тази страница.

Редът за предлагане на промени в кода на Moodle е следния:

  • Регистрирайте си собствен профил в https://github.com
  • Направете лично копие (fork) от програмния код на Moodle
  • Изтеглете на своя компютър програмния код на Moodle от личното Ви копие
  • Направете промени в програмния код, който сте изтеглили
  • Качете направените промени в личното Ви копие на хранилището на Moodle в github.com
  • Съобщете за направените промени в https://tracker.moodle.org и дайте там хипервръзка към промените, които сте направили във Вашето лично хранилище с кода на Moodle

Външни препратки

Главен сайт http://git-scm.com

Указания как да поддържате актуално копието с кода на Moodle на Вешия компютър и в github.com: https://help.github.com/articles/syncing-a-fork

В Wikipedia:
Система за контрол на версиите
Git (софтуер)
GitHub