Dev /

Контекст

Контекстът е местоположение в йерархичната организацията на Moodle, в която се определят роли на потребителите. Контекстите са: сайт, категория, подкатегория, курс, дейности в курс и т.н.