Dev /

Контекст

Контекстът е положение в йерархичната организацията на Moodle, в която се определят роли на потребителите - сайт, категория, подкатегория, курс, дейности в курс и т.н.