Dev /

Програмиране на блокове

Английският превод на стръницата, на адрес: https://docs.moodle.org/dev/Blocks представлява учебник, който стъпка по стъпка въвежда в процеса на програмиране на блокове.