Превеждане на Moodle

Всеки потребител на Moodle - администратор, преподавател или дори обучаем, когато забележи, че някой надпис в Moodle не се показва на български, би могъл да изпрати превода на този надпис и много скоро преводът ще се появи на всички сайтове с Moodle на български.

За да превеждате Moodle на български, или на друг език е необходимо да си направите регистрация на сайта http://lang.moodle.org. - Щракнете върху хипервръзката "Вход", горе, вдясно и на страницата, за влизане, която се отваря, щракнете върху "Създаване на нова регистрация". Регистрирането преминава както при "Нова потребителска регистрация" в Moodle.

Изискващите превод или корекция низове се намират най-бързо по техните идентификатори (String identifiers). За да се видят идентификаторите на низовете от дадена страница трябва:

  • Да се разреши показването на идентификаторите на надписите в страниците.
    Извършва се от администратор от блок "Настройки"
"Администриране на сайта" > "Разработка" > "Debugging"
Поставя се отметката "Показване идентификаторите на надписите".
  • Към страницата, на която има непреведени или нуждаещи се от корекция надписи се изпраща параметър strings=1. (Ако адресът на страницата не съдържа ? добавете непосредствено след последната буква от адреса ?strings=1 , но ако вече съдържа ? добавете &strings=1 и презаредете страницата с новия адрес. След всеки надпис на страницата ще видите неговия идентификатор и името на файла, в който е дефиниран, например: {strftimedaydatetime/langconfig} означава идентификатор strftimedaydatetime, дефиниран във файл langconfig.php на езиковия пакет).