Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Превеждане на Moodle

Всеки потребител на Moodle - администратор, преподавател или дори обучаем, когато забележи, че някой надпис в Moodle не се показва на български, би могъл да преведе този надпис, да изпрати превода и скоро изпратеният превод да стане част от официалния български езиков пакет, показващ се на страницата: http://download.moodle.org/langpack.

За да превеждате Moodle на български, или на друг език е необходимо да си направите регистрация на сайта http://lang.moodle.org.

Ако езикът по подразбиране на Вашия браузър е български, то част от надписите на сайта http://lang.moodle.org ще ги видите на български. Това е така, защото софтуерът на този сайт, както и на http://moodle.org e Moodle и използва механизма за разпознаване на езика на посетителя и всички езикови пакети от Moodle.

За да си направите регистрация в сайта http://lang.moodle.org, намерете блока "Вход" вдясно и щракнете върху "Създаване на нова регистрация". Регистрирането преминава както при "Нова потребителска регистрация" в Moodle.

Изискващите превод или корекция низове се намират най-бързо по техните идентификатори (String identifier). За да се видят идентификаторите на низовете от дадена страница трябва:

  • Да се разреши показването на идентификаторите на надписите в страниците.
    Извършва се от администратор от блок "Настройки"
"Администриране на сайта" > "Разработка" > "Debugging"
Поставя се отметката "Показване идентификаторите на надписите".
  • Към страницата, на която има непреведени или нуждаещи се от корекция надписи се изпраща параметър strings=1. (Ако адресът на страницата не съдържа ? добавете непосредствено след последната буква от адреса ?strings=1 , но ако вече съдържа ? добавете &strings=1 и презаредете страницата с новия адрес. След всеки надпис на страницата ще видите неговия идентификатор и името на файла, в който е дефиниран, например: {strftimedaydatetime/langconfig} означава идентификатор strftimedaydatetime, дефиниран във файл langconfig.php на езиковия пакет).
Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 18 September 2013, 21:33 ч