Структура на Moodle

Като софтуер Moodle е написана на език за програмиране PHP.

Moodle е модулна система състояща се от ядро (core) и добавки (plugins).

Ядрото осигурява функционалността на системата и обслужва всички добавки.

Главната цел на Moodle е да подпомага създаването и ползването на образователни курсове.

Курсовете се групират йерархично в категории и под-категории, които обикновено може да се видят на началната страница на сайта.

Един курс се състои от секции, в които преподавателите създават ресурси и различни дейности.

Ресурсите представят учебно съдържание. Те могат да бъдат: папки и файлове, страници текст и др.

Дейностите могат да бъдат: задания, тестове, форуми и др. - неща които изискват от обучаваните да изпълняват действия, с цел да придобиват нови знания и умения, или да общуват помежду си, и с преподавателите. Поради Философията на Moodle на дейностите се придава голямо значение.

Различните видове ресурси и дейности се създават и обслужват чрез съответни добавки.

За обслужване на потребителите в Moodle има добавки за: създаване на потребителски регистрации; записване в курсове; влизане в сайта; разпределяне на права и т.н.

Moodle е отворена система, за нея може да се създават нови добави, представящи нови ресурси или нови дейности. На сайта на Moodle има рездел, за търсене и изтагляне на добавки https://moodle.org/plugins

Наборите с хипервръзки, които се показват отляво и отдясно на централната част на страниците се наричат блокове. Разположението и състоянието на блоковете, ако е разрешено от настройките на системата, може да се управлява от всеки потребител: ученик или студент, администратор, преподавател.

Автоматичната обработка на съдържанието на страниците, която прави Moodle преди показването им пред потребителите, може да включва обработка с помощта на специални добавки наречени филтри. Филтрите претърсват предстоящия де се покаже текст за специфични особености и заменят откритите места с друго съдържание, например: превръщат автоматично интернет адресите във хипервръзки, показват математически формули, показват съдържание на различни езици и т.н.

Пакетът за изтегляне от http://moodle.org/downloads включва ядрото и подбрана група от основни добавки. Други добавки може да се изтеглят от: http://moodle.org/plugins и да се инсталират допълнително, с цел постигане на функционалности, които не са залегнали в пакета за първоначално инсталиране.

Moodle е преведена на много езици, включително (но не напълно) и на български. Поддържаните езикови пакети са представени на страницата http://download.moodle.org/langpack. (Не е необходимо да изтегляте ръчно езиков пакет. Инсталирането на езикови пакети се извършва чрез инструмента за импортиране на език на Moodle.)


<< Какво е Moodle? | Съдържание | Философия на Moodle >>