Изучаване на Moodle

Може би въпроса как да се научат да използват Moodle си задават най-вече преподавателите и администраторите на сайтове.

Верният отговор на този въпрос е: Moodle се научава чрез практическо използване и общуване с други потребители.
Степента, до която ще усвоите системата, зависи единствено от Вашето внимание, желание, упоритост и инициативност да търсите контакти с хора, които познават системата и са склонни да споделят опита си.

Нашите съвети са:

  • Обръщайте внимание на всяка информация за Moodle, която стига до Вас. Старайте се да я запомните, но се отнасяйте критично и я проверявайте върху самата система.
  • Намерете сайт с инсталиран Moodle или инсталирайте Moodle и започнете да се опитвате да реализирате идеите, които са Ви насочили към тази система.
  • На страниците, които се показват от Moodle, има много информация за помощ. Четете я.
    • Обърнете внимание на иконките изобразяващи въпросителен знак, които виждате на много места по страниците на Moodle. Щракването на такава иконка отваря прозорец с обяснения. Тези обяснения е много вероятно да ви дадат отговор на въпроса, който си задавате.
    • В долния край на някои от страниците ще видите линк "Мoodle документация за тази страница", щракнете върху него, за да отворите документация за текущата страница. (Вижте: Административни настройки за документацията на Moodle)
  • Посетете българските форуми на потребителите на Moodle, разгледайте ги, регистрирайте се и задайте въпросите, които Ви интересуват.

Добре е да се има предвид:

  • Moodle е непрекъснато развиваща се система затова е за предпочитане да се използва най-новата в момента версия.

<< Надграждане до по-нова версия | Съдържание | >>