Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Изучаване на Moodle

Може би въпроса как да се научат да използват Moodle си задават най-вече преподавателите и администраторите на сайтове.

Верният отговор на този въпрос е: Moodle се научава чрез практическо използване и общуване с други потребители.
Степента, до която ще усвоите системата, зависи единствено от Вашето внимание, желание, упоритост и инициативност да търсите контакти с хора, които познават системата и са склонни да споделят опита си.

Нашите съвети са:

  • Обръщайте внимание на всяка информация за Moodle, която стига до Вас. Старайте се да я запомните, но се отнасяйте критично и я проверявайте върху самата система.
  • Намерете сайт с инсталиран Moodle или инсталирайте Moodle и започнете да се опитвате да реализирате идеите, които са Ви насочили към тази система.
  • На страниците, които се показват от Moodle, има много информация за помощ. Четете я.
    • Обърнете внимание на иконките изобразяващи въпросителен знак, които виждате на много места по страниците на Moodle. Щракването на такава иконка отваря прозорец с обяснения. Тези обяснения е много вероятно да ви дадат отговор на въпроса, който си задавате.
    • В долния край на някои от страниците ще видите линк "Мoodle документация за тази страница", щракнете върху него, за да отворите документация за текущата страница. (Вижте: Административни настройки за документацията на Moodle)
  • Посетете българските форуми на потребителите на Moodle, разгледайте ги, регистрирайте се и задайте въпросите, които Ви интересуват.

Добре е да се има предвид:

  • Moodle е непрекъснато развиваща се система затова е за предпочитане да се използва най-новата в момента версия.

<< Надграждане до по-нова версия | Съдържание | >>
Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 06 септември 2013, 10:19 ч