Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Пренасяне на Moodle от един сървър на друг

Такова преместване може да се наложи поради различни причини, например: с цел създаване на локално копие на moodle, върху което да се експериментира; при смяна на хостинг доставчика и др.

Преместването се извършва от администратор

Изтегляне на Moodle от сайта, на който се намира

 1. От страница "Настройки" > "Администриране на сайта" > "Сървър" > "Режим на поддръжка" се позволява режим на поддръжка.
 2. С FTP се изтегля директория moodledata.
 3. С FTP се изтегля директория moodle (не е задължително, защото файловете от тази директория може да се изтеглят и от moodle.org).
 4. Изтегля се базата данни
 5. Забранява се режима на поддръжка.

Качване на Moodle на сайта, на който се премества

 1. С FTP се качва директория moodledata и се осигурява интернет сървърът да има права да записва в тази директория.
 2. Редактира се конфигурационния файл config.php, който се намира в директория moodle, така че да отразява обстановката на втория сървър
 3. С FTP се качва директорията moodle на втория сървър
 4. Ако базата данни е изтеглена във вид на zip архив, то той се разархивира. С подходящ редактор, който да позволи отваряне на доста голям файл с кодова таблица utf-8, се отваря разархивирания .sql файл и в него се заменят всички срещания на стария адрес на Moodle, с адреса, който ще има на новия сървър. Записва се .sql файла и отново се архивира в .zip файл.
 5. Създава се база данни и се възстановява нейното съдържание от приготвения при предишната стъпка .zip файл
 6. Отваря се moodle на новия адрес. Влиза се с права на администратор и се забранява режима на поддръжка.
Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 23 ноември 2013, 07:52 ч