Пренасяне на Moodle от един сървър на друг

Такова преместване може да се наложи поради различни причини, например: с цел създаване на локално копие на moodle, върху което да се експериментира; при смяна на хостинг доставчика и др.

Преместването се извършва от администратор

Изтегляне на Moodle от сайта, на който се намира

 1. От страница "Настройки" > "Администриране на сайта" > "Сървър" > "Режим на поддръжка" се позволява режим на поддръжка.
 2. С FTP се изтегля директория moodledata.
 3. С FTP се изтегля директория moodle (не е задължително, защото файловете от тази директория може да се изтеглят и от moodle.org).
 4. Изтегля се базата данни
 5. Забранява се режима на поддръжка.

Качване на Moodle на сайта, на който се премества

 1. С FTP се качва директория moodledata и се осигурява интернет сървърът да има права да записва в тази директория.
 2. Редактира се конфигурационния файл config.php, който се намира в директория moodle, така че да отразява обстановката на втория сървър
 3. С FTP се качва директорията moodle на втория сървър
 4. Ако базата данни е изтеглена във вид на zip архив, то той се разархивира. С подходящ редактор, който да позволи отваряне на доста голям файл с кодова таблица utf-8, се отваря разархивирания .sql файл и в него се заменят всички срещания на стария адрес на Moodle, с адреса, който ще има на новия сървър. Записва се .sql файла и отново се архивира в .zip файл.
 5. Създава се база данни и се възстановява нейното съдържание от приготвения при предишната стъпка .zip файл
 6. Отваря се moodle на новия адрес. Влиза се с права на администратор и се забранява режима на поддръжка.