Предпочитания за избор на текстов редактор

При работа с Moodle на всеки потребител многократно се налага да вълежда и редактира дълги текстове, които може да бъдат форматирани по желан от потребителя начин. За редактиране и форматиране на текстове в системата е предвидено използване на текстови редактори. Чрез страницата за задаване на предпочитан текстов редактор, всеки потребител може да избере между наличните в системата възможности.

Страницата за избиране на текстов редактор се отваря при щракване върху името или снимката на потребителя, видими горе, в дясно на всяка страница и щракване в потребителското меню на хипервръзката "Предпочитария". След това на страницата за настройване на предпочитания се щраква хипервръзката "Предпочитания за редактор".

Възможностите за избор са:

Редактор по подразбиране е редакторът, зададен от администратора на системата за редактор по подразбиране.

HTML редактор Atto - един от наличните в системата редактори

HTML редактор TinyMCE - вторият наличен в системата редактор

Поле за обикновен текст - означава потребителят да не използва специален редактор, а да редактира директно HTML код или да се възползва от опростени правила за форматиране, заложени в Moodle: авто-формат, обикновен текст или Markdown формат. Избраният от потребителя формат се задава за всеки редактиран текст от падащ списък, разположен под полето за въвеждане на текста.