Редактиране профила на потребител

Профилът на всеки потребител, регистриран в Moodle се състои от редица полета със стойности, които дават информация за потребителя и за неговите предпочитания при използването на Moodle. Някои от тези полета могат да се редактират от самия потребител, докато други - от администратор на сайта.

В показания списък с получер шрифт са посочени имената на полетата, достъпни за редактиране от потребителя, а в курсив - полетата, достъпни за редактиране от администратор.

Тези полета са:

Потребителско - потребителско име, което се пише от потребителя при влизане в сайта.

Избор на метод за удостоверяване - задава по кой от методите за удостоверяване, зададени на сайта е създаден профила на потребителя.

Блокиран профил - отметка, която показва дали профилът на потребителя е блокиран.

Нова парола - поле за задаване на нова парола.

Име, Фамилия, Имейл адрес - задължителни за всеки профил полета.

Показване на имейл - избор на потребителя, дали другите потребители да виждан наговия имейл адрес.

Град/село и Държава - неселеното място и държавата, в които се намира потребителя.

Времева зона

Описание - текст, който се показва на страницата на профила на потребителя, който се показва под снимката му и дава допълнителна информация за него, не съдържаща се в автоматично показваните данни.

Снимка на потребителя - е част от страницата за настройки на профила, на която се показва текущата снимка, и има бутон качване на нова снимка и поле - описание на снимката.

Допълнителни имена

Интереси

По избор

Други полета - зададени от администратора на системата допълнителни полета на потребителските профили.