Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Редактиране профила на потребител

Профилът на всеки потребител, регистриран в Moodle се състои от редица полета със стойности, които дават информация за потребителя и за неговите предпочитания при използването на Moodle. Някои от тези полета могат да се редактират от самия потребител, докато други - от администратор на сайта.

В показания списък с получер шрифт са посочени имената на полетата, достъпни за редактиране от потребителя, а в курсив - полетата, достъпни за редактиране от администратор.

Тези полета са:

Потребителско име

Избор на метод за удостоверяване

Блокиран профил

Име

Фамилия

Имейл адрес

Показване на имейл

Формат на имейл

Тип на имейл дайджеста

Автоматично абониране

Следене на форум

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 18 септември 2013, 22:13 ч