Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Управляване на етикетите

Тази страница се отваря при щракване върху хипервръзката "Управляване на етикетите", която се покамва на редица страници, свързани с етикетите.

На страницата се показва таблица с наличните на сайта етикети, както и някои инструменти за действия върху етикети.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 15 септември 2013, 09:39 ч