Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Конфигуриране на блок

На тази страница се задават настройки на даден блок.

Отваря се при щракване върху иконата за конфигуриране на блок.

Ако иконите за действия с блокове не се виждат под заглавията на блоковете, те се показват след щракване върху "Включи редактирането" в блок "Настройки".

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 20 януари 2012, 06:19 ч