Конфигуриране на блок

На тази страница се задават настройки на даден блок.

Отваря се при щракване върху иконата за конфигуриране на блок.

Ако иконите за действия с блокове не се виждат под заглавията на блоковете, те се показват след щракване върху "Включи редактирането" в блок "Настройки".