Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Тип въпрос Изчислителен

Тава са въпроси, отговорите на които са числа, които трябва да бъдат пресметнати от студентите. В текста на въпросите се използват числени стойности, които при показване на въпросите по време на тест се избират по случаен начин. Така всеки студент трябва да изчисли отговора на базата на индивидуално зададени на него стойности.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 05 януари 2014, 17:07 ч