Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Моята страница

Това е страница, която Moodle съставя автоматично за всеки потребител.

Обикновено тя показва списък на курсовете, в които потребителят е записан. Студентите виждат, курсовете, които могат да изучават, а преподавателите - курсовете, в които имат роля "преподавател" и могат да управляват, или роля "нередактиращ учител" и в които могат да следят работата на студентите.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 02 октомври 2017, 18:14 ч