Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Моята страница

Това е страница, която Moodle съставя автоматично за всеки потребител.

Обикновено тя показва списък на курсовете, в които потребителят е записан. Студентите виждат, курсовете, които могат да изучават, а преподавателите - курсовете, които могат да управляват или в които могат да следят работата на студентите.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 18 September 2013, 18:58 ч