Редактиране на wiki страница

На тази страница се показва поле за редактиране на текста на wiki страница.

В зависимост от формата на страницата това може да е HTML редактор или редактор с лента от бутони за Creole или NWiki формат.

За да се създаде хипервръзка към друга wiki страница се загражда някоя фраза в двойни квадратни скоби. Например:

[[Нова страница]]

Wiki модулът търси дали има страница със заглавие, съвпадащо със заградената по този начин фраза. Ако съществува такава страница, фразата се превръща в хипервръзка към страницата със същото заглавие, но ако такава страница няма, хипервръзката се показва различно оцветена и при първо щракване върху нея се създава нова страница със заглавие еднакво с оградената в [ ] фраза.