Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Редактиране на wiki страница

На тази страница се показва поле за редактиране на текста на wiki страница.

В зависимост от формата на страницата това може да е HTML редактор или редактор с лента от бутони за Creole или NWiki формат.

За да се създаде хипервръзка към друга wiki страница се загражда някоя фраза в двойни квадратни скоби. Например:

[[Нова страница]]

Wiki модулът търси дали има страница със заглавие, съвпадащо със заградената по този начин фраза. Ако съществува такава страница, фразата се превръща в хипервръзка към страницата със същото заглавие, но ако такава страница няма, хипервръзката се показва различно оцветена и при първо щракване върху нея се създава нова страница със заглавие еднакво с оградената в [ ] фраза.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 12 януари 2015, 15:23 ч