Модул Wiki

Модулът Wiki в Moodle дава възможност участниците в даден курс съвместно да създават и редактират интернет страници, подобни на страниците в свободната енциклопедия Wikipedia. Това могат да бъдат от прости страници, съдържащи, например, връзки към други страници в Интернет, до страници с много богато съдържание.

Посетителите на тези страници могат да видят:

  • Композираното от учестниците съдържание (Изглед)1
  • Страница за редактиране на теста (Редактиране)
  • Историята на промените на всяка страница (История)
  • Връзките между една страница и идруги страници (Карта)
  • Прикрепените към всяка страница файлове (Файлове)

(1 В скобите са показани надписите на бутоните за отваряне на описаното.)