Показване на URL

Начините за показване на URL са:

Автоматично

Вградено показване - Съдържанието на URL-а се показва в рамка (frame) в страницата на курса, като около рамката се виждат блоковете за навигация в курса.

Отваряне

В изскачащ прозорец