Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Показване на URL

Начините за показване на URL са:

Автоматично

Вградено показване - Съдържанието на URL-а се показва в рамка (frame) в страницата на курса, като около рамката се виждат блоковете за навигация в курса.

Отваряне

В изскачащ прозорец

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 03 януари 2013, 18:25 ч