Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Добавяне/редактиране на URL

Страницата с настройките на ресурс URL се показва при създаване на нов ресурс или при щракване върху иконата за редактиране на ресурса.

Настройките на ресурса са:

Име

Описание

Показване на описанието на страницата на курса

Външен URL

Начин на показване

Широчина на изскачащия прозорец (в пиксели)

Височина на изскачащия прозорец (в пиксели)

Показване името на URL адреса

Показване описанието на URL адреса

Име на параметър

Видимост

Идентификационен номер

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 03 януари 2013, 19:38 ч