Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Страница на тест

На страницата се показва името на теста, въведението и някои общи настройки като: дали тестът изисква парола, начина на оценяване и др. Ако тестът вече е изпълняван се показва таблица с резултатите от предишни изпълнения.

При показването на страницата, изпълнението на теста не е започнало и времето все още не се измерва. За да започнат изпълнение на теста, обучаваните трябва да щракнат бутона "Започване на теста сега".

Ако тестът изисква парола, се показва страница, на която трябва да се въведе паролата.

Потребителите, които имат право да редактират теста, в блок "Настройки" ще намерят група хипервръзки "Администриране на тест":

Промяна на настройки
Групови настройки
Потребителски настройки
Редактиране на теста - отваря страница за редактиране на теста.
Преглед
Локално зададени роли
Права
Провери правата
Филтри
Журнали
Архивиране
Възстановяване
Банка с въпроси

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 06 ноември 2012, 05:45 ч