Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Последна страница от тест

Последната страница, който се показва при изпълнение на тест, показва резюме на изпълнението на теста - таблица със списък на въпросите с посочване на кои въпроси са съхранени отговорите.

Изпълняващият теста все още може на този етап да щракне върху номера на въпрос и да се върне на страницата с въпроса, за да промени отговора си или да даде отговор, ако е пропуснал.

Изпълнението на теста завършва при щракване върху бутона "Предаване на всичко и приключване" и повторно потвърждаване на желанието за приключване в изскачащ прозорец.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 08 февруари 2012, 11:22 ч