Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Съставяне/редактиране на тест - добавяне на въпроси

Страницата има два раздела: "Редактиране на теста" и "Подреждане и страници" и чрез нея се управлява от какви въпроси да се състои теста, на колко страници и в какъв ред да се показват въпросите пред обучаемите. Всеки тест има и общи настройки, които се задават от страницата, която се отваря от блок "Настройки"
"Администриране на теста" > "Промяна на настройки".

Редактиране на теста

В този раздел се задава

Подреждане и страници

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 18 септември 2013, 21:18 ч