Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Изпълняване на тест

Всеки тест се показва на обучаваните на една или повече страници. На всяка страница се показва един или няколко въпроса от различни типове.

В зависимост от типа на въпроса, изпитваният трябва да избере или да напише отговори на всички въпроси и да щракне бутона "Следваща страница".

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 08 февруари 2012, 11:10 ч