Изпълняване на тест

Всеки тест се показва на обучаваните на една или повече страници. На всяка страница се показва един или няколко въпроса от различни типове.

В зависимост от типа на въпроса, изпитваният трябва да избере или да напише отговори на всички въпроси и да щракне бутона "Следваща страница".