Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Ресурс Страница

Ресурсът Страница служи за представяне върху отделна интернет страница на форматиран текст с вмъкнато в него и друго съдържание: изображения, аудио и видео файлове и др.

Текстът на една страница се показва след щракване върху нейното име върху страницата на курса, където името не страницата се показва като хипервръзка.

Вижте още: Създаване/редактиране на страница

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 09 октомври 2013, 21:29 ч