Ресурс Страница

Ресурсът Страница служи за представяне върху отделна интернет страница на форматиран текст с вмъкнато в него и друго съдържание: изображения, аудио и видео файлове и др.

Текстът на една страница се показва след щракване върху нейното име в страницата на курса, където името на страницата се показва като хипервръзка.

Вижте още: Създаване/редактиране на страница