Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Променяне настройките на урок

Общите настройки на дейност от тип Урок се задават при създаване на урока или се редактират по-късно от хипервръзката в блок "Настроийки":

"Администриране на урок" -> "Промяна на настройките"

Предназначението на повечето настройки се вижда при щракване върху иконата с въпросителен знак след името й.

Име

Времеви лимит

Достъпен от

Краен срок

Максимален брой отговори

Парола за защита

Парола

Оценка

Категория на оценката

Урок за упражнение

Точкуване на отговорите

Повтарянето разрешено

Оценка при повтаряне

Показване на получените точки

Разрешено преглеждане от студента

Възможност за ново опитване на въпроси

Максимален брой опити

След верен отговор

Забележка по подразбиране

Лента за напредък

Показване на ляво меню

Показване на ляво меню само ако точките са повече от

Максимален брой въпроси

Брой страници в урока

Презентация

Хипервръзка към дейност

Изскачащ файл или интернет страница

Зависимост от

Минути прекарано време

Завършена

Оценка над (%)

Видимост

Идентификационен номер

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 11 юни 2013, 12:34 ч