Променяне настройките на урок

Общите настройки на дейност от тип Урок се задават при създаване на урока или се редактират по-късно от хипервръзката в блок "Настроийки":

"Администриране на урок" -> "Промяна на настройките"

Предназначението на повечето настройки се вижда при щракване върху иконата с въпросителен знак след името й.

Име

Времеви лимит

Достъпен от

Краен срок

Максимален брой отговори

Парола за защита

Парола

Оценка

Категория на оценката

Урок за упражнение

Точкуване на отговорите

Повтарянето разрешено

Оценка при повтаряне

Показване на получените точки

Разрешено преглеждане от студента

Възможност за ново опитване на въпроси

Максимален брой опити

След верен отговор

Забележка по подразбиране

Лента за напредък

Показване на ляво меню

Показване на ляво меню само ако точките са повече от

Максимален брой въпроси

Брой страници в урока

Презентация

Хипервръзка към дейност

Изскачащ файл или интернет страница

Зависимост от

Минути прекарано време

Завършена

Оценка над (%)

Видимост

Идентификационен номер