Въвеждане/редактиране на страница в урок

Страниците в един урок са меню-страници или страници с въпроси. Вижте: Дейност тип Урок. И двата вида страници имат следните общи настройки:

Заглавие на страница - задължително заглавие на страницата. В меню-страниците заглавието се показва над съдържанието (текста) на страницата. В страниците с въпрос - не се показва.

Съдържание на страница За меню-страница съдържанието не е задължително, защото такава страница, освен за представяне на учебно съдържание, може да служи и само за преминаване по избор към други страници от урока. За страница с въпрос, съдържанието е задължително и то трябва да съдържа поне текста на задавания на страницата въпрос.

Следват специфичните за двата вида страници настройки:

Настройки на меню-страница

Хоризонтално ли да се наредят бутоните? - отметка, която ако е сложена определя бутоните за преминаване към други страници да са наредени хоризонтално. Ако отметката не е сложена бутоните се нареждат вертикално.

Да се покаже ли в лявото меню? - отметка, която ако е сложена заглавието на страницата се показва в лявото меню на урока.

Бутон 1, Бутон 2 ... - настройки на всеки от бутоните, които се показват в долния край на меню-страницата. Тези настройки са:

Надпис - надписът, който се показва върху бутона.

Падащ списък с начини за форматиране на надписа.

Падащ списък за избиране на преход към следваща страница, която ще се отвори при щракване върху бутона.

Настройки на страница с въпрос