Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Редактиране на етикет

Страницата за настройване на етикет се отваря при създаване на нов етикет или щракване на бутона за редактиране, който се показва под текста на етикета в страницата на курс, когато е включено редактирането на тази страница.

"Текст на етикета" е форматиран текст върху страницата на курса, който се показва чрез модула за етикет. В този текст с помощта на HTML редактор може да се вмъкнат изображения, мултимедия, хипервръзки към други страници и др..

Настройката "Видимост" определя дали етикетът и видим или не е видим от студентите. Преподавателите винаги виждат невидимите елементи.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 30 декември 2012, 13:41 ч