Редактиране на етикет

Страницата за настройване на етикет се отваря при създаване на нов етикет или щракване на бутона за редактиране, който се показва под текста на етикета в страницата на курс, когато е включено редактирането на тази страница.

"Текст на етикета" е форматиран текст върху страницата на курса, който се показва чрез модула за етикет. В този текст с помощта на HTML редактор може да се вмъкнат изображения, мултимедия, хипервръзки към други страници и др..

Настройката "Видимост" определя дали етикетът и видим или не е видим от студентите. Преподавателите винаги виждат невидимите елементи.