Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Модул Етикет

Етикет се използва за представяне на форматиран текст върху страницата на курс, в който текст може да се вмъкнат изображения, мултимедия, хипервръзки към други страници и др.

Вижте още:

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 30 декември 2012, 13:36 ч