Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Добавяне на IMS пакет

Страницата служи за добавяне на IMS пакет към курс.

IMS пакетите са файлове, изготвени според IMS спецификацията.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 06 май 2012, 17:29 ч