Добавяне на IMS пакет

Страницата служи за добавяне на IMS пакет към курс.

IMS пакетите са файлове, изготвени според IMS спецификацията.