Добавяне на нова дефиниция в Речник

Страницата се отваря при щракване на бутона "Добавяне на нова дефиниция", който се вижда от потребителите, имащи право да добавят дефиниции, в страницата на речника.