Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Добавяне на ресурс Папка

Ресурсът папка служи за съхранение на файлове, които студентите могат да изтеглят.

Името на папката се показва на страницата на курса като хипервръзка към друга страница, която показва съдържанието на папката.

Описанието се показва на страницата, която показва съдържанието на папката или ако се сложи отметката "Показване на описанието на страницата на курса", ще се вижда и на страницата на курса.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 06 май 2012, 17:27 ч