Добавяне на ресурс Папка

Ресурсът папка служи за съхранение на файлове, които студентите могат да изтеглят.

Името на папката се показва на страницата на курса като хипервръзка към друга страница, която показва съдържанието на папката.

Описанието се показва на страницата, която показва съдържанието на папката или ако се сложи отметката "Показване на описанието на страницата на курса", ще се вижда и на страницата на курса.