Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Модул за дейност "Обратна връзка"

Модулът позволява да съставите анкета с въпроси, на които студентите да отговорят.

Анкетата може да е анонимна или не.

На въпросите може да се отговаря с въвеждане на:
Един ред текст
Многоредов текст
Числова стойност
или избиране на един или повече от Множество възможни отговори

Между въпросите може да се вмъкнат:
Етикети
Разделители на страници
или Информация

За анкетите, достъпни не само за влезлите в сайта регистрирани потребители, а за всички посетители, може да се вмъкне проверка с Capcha, дали посетителят е човек, а не машина.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 18 октомври 2016, 14:32 ч