Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Изпращане на съобщение

Чрез тази страница влязъл в сайта потребител, може да изпрати съобщение на друг потребител. Съобщението се изпраща по имейл и/или излиза като изскачащо съобщение, когато потребителят влезе на сайта.

Всеки потребител може да настрои начина за получаване на съобщения от други потребители.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 06 май 2012, 17:23 ч