Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Настройване начините за получаване на съобщения

При различни събития (например: изпращане на съобщение от друг потребител, поставяне на ново учебно задание, оценяване на изпратено есе и др.) Moodle автоматично изпраща уведомления до засегнатите потребители. Тази уведомления се показват като изскачащи съобщения, когато потребителят влезе на сайта и/или се изпращат по имейл.

Всеки потребител може да настрои начина на получаване на тези уведомления от блок "Настройки"

"Настройки на моя профил" > "Съобщения"

За всеки тип уведомление се отбелязват някои от четири възможности, съответно "Изскачащо съобщение" и "Имейл", за случаите "Когато съм вписан" и "Когато съм офлайн".

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 06 май 2012, 17:17 ч